Q&A

案例分享

联系我们

发动机润滑系统超强清洁剂65901

产品功效:      
1.促进旧机油排出
2.在清洗发动机过程中保护金属表面
3.安全清除发动机内部的沉积物
4.避免污染新机油,提升换油效率
5.适合所有使用汽油和柴油发动机的车辆
产地:      
中国      
使用方法:    
关闭发动机,将本产品加入机油内。启动发动机怠速运转15-30分钟,然后关闭发动机,趁热排出旧机油。装回换油螺栓,更换机油滤并加入新机油。
包装量:      
325mlX24
保养间隔:      
建议每5000公里使用一次。
技术资料:
65901SDS.pdf
相关产品: